Zaklada Slagalica

Revizija financijskog poslovanje Zaklade tijekom 2016. godine

Datum objave: 30.06.2017. 13:37:46

Nezavisna revizorska tvrtka „Finar“ iz Zagreba provela je reviziju financijskih izvještaja Zaklade Slagalica za 2016. godinu. Revizija je potvrdila kako su sva financijska izvješća Zaklade Slagalica za 2016. godinu sastavljena u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija uz iznimku sadržaja bilješki.

Dokumenti