Zaklada Slagalica

Krećemo razvijati vrline znanja!

Datum objave: 21.06.2019. 07:59:55

Projekt „Vrline znanja – ulaganje u ljude i zajednice“ doprinosi uravnoteženom održivom razvoju i socijalnoj koheziji kroz jačanje uloge škola u procesima razvoja zajednice te kroz suradnju različitih dionika u lokalnim zajednicama. U 5 zajednica Slavonije i Baranje te u gradu Osijeku projekt provode Volonterski centar Osijek, Zaklada Slagalica, Zeleni Osijek, Grad Osijek, O.Š. A.G. Matoša - Čačinci I Medicinska škola Osijek.

Glavna ideja projekta je nastala kao odgovor na rezultate analize stanja društvenog kapitala na području Slavonije i Baranje, točnije nedovoljno sudjelovanje građana svih uzrasta u održivom razvoju lokalnih zajednica. Stoga je cilj povećati svijest i razumijevanje građana o međusobnoj povezanosti ulaganja u zajedničke interese i kvalitete života svakoj pojedinca, osigurati konkretna znanja i vještine potrebne za djelovanje u zajednici te pružiti podršku u provedbi konkretnih inicijativa usmjerenih razvoju zajednice. Partnerstvo ostvareno na projektu, između organizacija civilnog društva, obrazovnih ustanova i lokalne samouprave je važno ne samo za provedbu aktivnosti projekta, nego i za suradnički model rada koji promoviramo kao jedan od alata održivog razvoja i društvene kohezije.

Ključni ciljevi i strategije rada su:

Povećati društveni angažman u 5 manjih općina Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije kroz:

  • afirmiranje volontiranja i postavljanje dugoročne održive strukture za volontiranje učenika u 5 osnovnih škola. Kroz radionice o volonterstvu za 150 učenika i edukaciju 10 nastavnika te postavljanjem 3-5 volonterska kluba u osnovnim školama osigurat će se podrška odgoju za volontiranje i aktivnom angažmanu djece i mladih u manjim ruralnim zajednicama;
  • osnaživanje min 40 mladih, škola, OCD-a i drugih dionika u zajednici za suradnju, zajedničko planiranje, djelovanje i provedbu lokalnih akcija I inicijativa usmjerenih održivom razvoju, socijalnoj koheziji i boljoj kvaliteti života ovih zajednica. Osnaživanje podrazumijeva neformalnu edukaciju o organiziranju zajednice utemeljenu na načelima održivog razvoja te kroz kontinuiranu i stručnu podršku izradi planova I provedbi 3-5 lokalnih akcija.

Poboljšati sposobnosti i kompetencije učenika srednjih škola, nastavnika i predstavnika OCD-a, potrebnih za razumijevanje i dugoročno bavljenje pitanjima održivog razvoja kroz:

  • Interaktivnu ljetnu školu održivog razvoja za 20-25 srednjoškolaca, odnosno kroz program neformalnog učenja koji objedinjuje teoriju i praksu i osigurava razvoj vještina kroz praktično učenje te njihovu primjenu u svakodnevnom životu;
  • jednogodišnji neformalni multidisciplinarni obrazovni program o demokraciji i održivom razvoju koji sadržajno i metodološki ujedinjuje teoriju i praksu - Demo akademija, za 18-20 nastavnika i predstavnika OCD-a;

Promocija vrijednosti i načela održivog razvoja kao što su socijalna kohezija, demokratsko građanstvo i ljudska prava, zaštita okoliša i očuvanje dobara, ujednačen ruralni i urbani razvoj, osiguranje mira i dr. koristeći različite alate povećanja vidljivosti i širenja rezultata projekta (priručnik, film, manifestacije, medijska promocija, volonterske akcije i sl.) u lokalnim zajednicama na području Slavonije i Baranje

Projektom ćemo podržati veće sudjelovanje građana u održivom razvoju zajednice kroz prepoznavanje resursa zajednice, traženje zajedničkih rješenja, provedbu lokalnih akcija te stvaranje lokalnih struktura koje podržavaju održivi razvoj. Na taj način jača se demokratska građanska kultura što na praktičnoj razini znači razvoj zajednice u kojoj pojedinci imaju razvijen osjećaj pripadnosti toj zajednici, u kojoj svaki član ima jednaka prava i odgovornosti, prepoznaje mogućnost utjecaja na promjenu te djeluje i provodi akcije.

Financiranje: Projekt je 90% sufinanciran kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje kao podrška osnaživanju doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije.