Zaklada Slagalica

Eko igralište i odmorište - Latinovac

Datum objave: 11.11.2009. 10:13:52

Eko centar Latinovac je u suradnji s volonterima iz Latinovca i drugih mjesta izradio Eko igralište i odmorište.

Fotografije