Zaklada Slagalica

„Izgubljeni u prostoru“ – Stara pekara, nove inicijative

Datum objave: 04.12.2019. 09:39:21

"Gluvarenje u ljetno doba. Četvero mladih razgovara o prostoru za probe i druženje. Komu se obratit za pomoć? Kakve su procedure? Možda škola? Prostor iza dvorane? Tko će ići pitati?".....početak je predstave koja otvara mnoga pitanja, ali daje odgovore i rješenja.

"Izgubljeni u prostoru" naziv je predstave kreirane prema metodi kazališta potlačenih koju je skupina mladih uključena u projekt SOS izvela u sklopu programa obilježavanja Dana mladih Grada Osijeka – Osijek Youthnited. Predstava ima za cilj potaknuti kritičko promišljanje mladih, aktivno uključivanje u društveno - političke procese u zajednici, ali i ponuditi neka rješenja za kreiranje prostora sudjelovanja za mlade u gradu Osijeku. Predstava tematizira problem infrastrukturne podrške neformalnim inicijativama mladih, tj. problem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih.

Ideja za predstavu nastala je još početkom godine kada je skupina mladih sudjelovala na edukaciji teatra potlačenih u Puli. Potaknuti komentarima i prijedlozima predstavnika gradskog i županijskog savjeta mladih i aktivnih pojedinaca koji su se priključili tribini „Reci što misliš“ organiziranoj u Proni centru za socijalno podučavanje, kreiran je scenarij za predstavu koja prikazuje izazove i poteškoće s kojima se susreću mladi bez strukturirane podrške u zajednici.

Nakon odigrane predstave sudionici su prepoznali samo neke od izazova koji su često prepreka za ostvarivanje ciljeva i ideja različitih inicijativa mladih: birokratizirane procedure za koje mladi nemaju kapaciteta, sporost u rješavanju problema/potreba mladih, nepotizam, odustajanje mladih od aktivnog djelovanja u rješavanju problema/potreba mladih i sl.

Sudionici su se iz pasivne publike prebacili u ulogu aktivnog kreatora scene. Tako su u predstavu intervenirali čak četiri puta, a svojim intervencijama u izvedbu ponudili su neka od rješenja za navedene probleme.

Nakon završetka predstave svi sudionici pozvani su na uključivanje u razvoj novih predstava te tribinu na kojoj će se predstaviti prijedlozi unaprjeđenja lokalnih politika za mlade. Metoda teatra potlačenih prvi se puta koristila na javnom događaju organiziranom od strane Savjeta mladih Grada Osijeka, a sudionici su istaknuli kako je vrlo zanimljiva i poticajna te kako im se sviđa ovakav način analize problema, potreba i mogućih rješenja u području mladih.

Osijek Youthnited događaj je koji se drugu godinu za redom organizira povodom obilježavanja Dana Grada Osijeka, a ove se godine organizirao u prostoru društveno-kulturnog centra Stare pekare – prostoru koji je najavljen kao novo mjesto za mlade u gradu Osijeku.

Predstava se održala u sklopu projekta S.O.S. (socijaliziraj - osvijesti - samozaposli) koji provodimo u partnerstvu s Gradom Pula-Pola, udrugom Alumni FET Pula i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule, a financiran je sredstvima Europske unije iz programa Europski socijali fond.

Projektom S.O.S. želimo utjecati na smanjenje stope nezaposlenosti i socijalne isključenosti radeći na konkurentnosti mladih na tržištu rada, rješavajući probleme nedovoljnog razvoja socijalnih i organizacijskih vještina te drugih kompetencija. Projekt se provodi na području Istarske i Osječko-baranjske županije.