Zaklada Slagalica

SUSTINEO - Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost

Datum objave: 02.11.2020. 09:29:50

Kako pridonijeti postizanju održivog razvoja u Hrvatskoj? Odgovor našeg projekta je povezivanje i umrežavanje udruga, lokalne samouprave i visokoobrazovnih institucija te jačanje kapaciteta za zajedničko djelovanje u provedbi održivog razvoja. Između ostalog, provest ćemo i nekoliko istraživanja te napraviti analizu javnih politika povezanih s održivim razvojem.

O PROJEKTU:

Ciljne skupine
Organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave i javne znanstvene institucije.

AKTIVNOSTI

(1) Poticanje suradnje između javnog i civilnog sektora, jačanje njihovih kapaciteta za djelovanje u području održivog razvoja te uspostava Mreže za lokalni održivi razvoj

 • Škola za lokalni održivi razvoj - pet modularnih dvodnevnih trening-blokova
 • Izrađen Adresar OCD-a koji se bave ili su zainteresirani za tematiku održivog razvoja
 • Analiza dionika zainteresiranih za održivi razvoj u RH
 • Uspostavljena Mreža za održivi lokalni razvoj.

(2) Provedba ispitivanja javnog mnijenja i znanstvenih istraživanja bitnih za područje održivog razvoja, temeljem kojih će se pripremiti smjernice te provesti analize društvenih utjecaja predloženih intervencija za održivi razvoj

1. Ispitivanje javnog mnijenja i potreba društva:

 • Jedno anketno ispitivanje stavova, percepcija, prioriteta i iskustava građana u Hrvatskoj o praksama upravljanja održivim razvojem
 • Pet fokusnih grupa s glavnim dionicima iz pet regija Hrvatske radi ispitivanja potreba i uključenosti lokalnih dionika u osmišljavanje, odlučivanje i provođenje politika održivog razvoja

2. Tri znanstvena istraživanja:

 • "Upravljanje održivim razvojem u RH" koje će istražiti polu-strukturiranim intervjuima s donositeljima odluka kapacitet javnog sektora za upravljanje OR-om i uključivanje građana
 • "Iskustvo lokalnog razvoja vođenog zajednicom na primjeru LAG-ova" putem fokusnih grupa
 • "Potencijal socijalnih inovacija za održivi razvoj u hrvatskom kontekstu", analizom dokumenata i studija slučaja.

3. Temeljem provedenih istraživanja bit će napisana četiri znanstvena i dva stručna članka

4. Smjernice za razvoj javnih politika za:

 • bolje upravljanje održivim razvojem;
 • uključivanje građana u izradu i provedbu politika održivog razvoja;
 • održivo i participativno planiranje prostora;
 • jačanje lokalnog razvoja vođenog zajednicom;
 • razvoj ekosustava socijalnih inovacija;
 • razvoj socijalnog poduzetništva

5. Šest analiza druptvneog utjecaja predloženih intervencija temeljem smjernica

(3) Provedba strukturiranog dijaloga i zagovaračkih aktivnosti s donositeljima odluka za donošenje kvalitetnih javnih politika i provedbu održivog razvoja u RH na svim razinama

 • Šest javnih događanja sa svrhom uspostave strukturiranog dijaloga u području održivog razvoja s donositeljima odluka, zagovaranja održivog razvoja i promocije Mreže za lokalni održivi razvoj
 • Završna konferencija
 • Sastanci s javnim institucijama na temu planiranja i provedbe održivog razvoja u područjima iz kojih dolaze partneri
 • Zagovaranje provedbe smjernica javnih politika putem saborskih i radnih odbora iz tematskih područja projekta; prezentiranje rezultata projekta na skupovima Udruge gradova u RH, partnera i drugih organizacija.

- - - - - - - - - - - - -

Nositelj projekta: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice

Partneri: Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za razvoj neprofitnih organizacija CERANEO, Udruga SMART, Udruga "Zelena Istra, "DEŠA Dubrovnik, Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica, Udruga gradova u RH, Udruga "ZvoniMir" Knin, Hrvatska mreža za ruralni razvoj - HMRR

Vrijeme provedbe: 28. listopada 2020. - 27. listopada 2023.

Financiranje: Europski socijalni fond - Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta radaVrijednost projekta: 3.473.996,69 kn

#Sustineo #ZaOdrživost #Odrazi Se