Zaklada Slagalica

Prenosimo: Informacije vezane uz pružanje usluga socijalne skrbi i organizacija civilnih društava

Datum objave: 20.03.2020. 09:24:02

Prenosimo vrlo korisnu i aktualnu zbirku naputaka Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalu politiku o postupanju, specifičnim mjerama zaštite te preporukama od kojih se dio odnosi i na organizacije civilnog društva.

Naputak o postupanju svim pružateljima usluga socijalne skrbi i Specifične mjere zaštite vezano u koronavirus
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/ponavljamo-naputak-o-postupanju-svim-pruzateljima-usluga-socijalne-skrbi-i-specificne-mjere-zastite-vezano-uz-ncov-bolesti-covid-19-12-3-2020/12598

Naputak o postupanju u ustanovama socijalne skrbi
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/ponavljamo-naputak-o-postupanju-svim-pruzateljima-usluga-socijalne-skrbi-i-specificne-mjere-zastite-vezano-uz-ncov-bolesti-covid-19-12-3-2020/12598

HZJZ preporuke ustanovama socijalne skrbi
https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti2020/Preporuke%20ustanove%20socijalne%20skrbi%2027%202%2014.30h.pdf

Preporuka u svrhu sprečavanja epidemije bolesti uzrokovane koronavirusom
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/preporuka-u-svrhu-sprecavanja-epidemije-bolesti-uzrokovane-covid-19-14-3-2020/12644

Preporuka pružateljima socijalnih usluga
https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti2020/Preporuka%20u%20svrhu%20spre%C4%8Davanja%20epidemije%20bolesti%20uzrokovane%20COVID-19.pdf

Obavijest organizacijama civilnoga društva
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/obavijest-organizacijama-civilnoga-drustva-covid-19/12645

Preporuke Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
https://posi.hr/preporuke-osobama-s-invaliditetom-i-javnosti-vezano-uz-koronavirus/

Poziv građanima za uključivanje u volonterske akcije vezane uz koronavirus
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/poziv-gradjanima-za-ukljucivanje-u-volonterske-akcije-vezane-uz-bolest-covid-19-12652/12652