Zaklada Slagalica

Održan peti blok edukacije Škole za održivi lokalni razvoj u Puli

Datum objave: 19.10.2021. 08:56:03

U sklopu projekta „SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost“ 14. i 15. listopada 2021. godine održan je peti blok edukacije Škole za održivi razvoj 2021. u Puli. 25 sudionika predstavnika partnera na projektu upoznalo se sa aktivnostima Zelene Istre, planovima EU u području održivog razvoja i suradničkim upravljanjem kao instrumentom održivog razvoja.

Domaćin nam je bila udruga Zelena Istra koja nam je predstavila neke od svojih projekata. Posjetili smo Savez udruga Rojc, prostor bivše vojarne u kojem djeluje i provodi svoje programe 110 udruga.

Obišli smo radio Rojc, Društveni vrt Pula te smo na kraju dana posjetli Nacionalni park Brijuni.

U sklopu prvog dana edukacije, direktorica ODRAZ-a Lidija Pavić-Rogošić je održala kratak uvod u program edukacije te se osvrnula na naučeno tijekom četvrtog trening bloka.

Tijekom drugog dana doc. dr. sc. Mario Munta je održao predavanje pod nazivom ˝EU u službi održivog razvoja˝. Predstavljen je Europski zeleni plan i Europski stup socijalnih prava, uloga Europskog semestra i Globalnih ciljeva održivog razvoja te objašnjeno što je Ekonomija krafne. Nakon toga je održana je još jedna prezentacija s Fakulteta političkih znanosti. Doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro je objasnila ulogu suradničkog upravljanja kao instrumenta održivog razvoja.
U drugom dijelu dana, Igor Bajok iz udruge SMART je predstavio participativno budžetiranje na primjeru Pazina te sudionike upoznao s društvenom igrom za održivi razvoj. Dan smo završili s prezentacijom Ivana Zokovića ˝Energija zajednice˝.

Više o projektu SUSTINEO pogledajte OVDJE.