Zaklada Slagalica

Novi projekt: Tko ako ne ti?

Datum objave: 23.01.2019. 12:12:51

Znate li što su globalni ciljevi održivog razvoja?

U rujnu 2015. godine 193 zemlje članice Ujedinjenih naroda su usvojile Globalne ciljeve održivog razvoja, opredijelivši se u sljedećih 15 godina na djelovanje u sljedećim važnim područjima: iskorjenjivanje ekstremnog siromaštva, borba protiv nejednakosti i nepravde te klimatskih promjena. Kako bi se to postiglo, definirali su 17 ciljeva, za provedbu kojih su zaduženi svi akteri u društvu.

Više informacija o globalnim ciljevima možete pronaći na POVEZNICI.

Kako u Zakladi Slagalica smatramo da ostvarenju globalnih ciljeva mogu i moraju doprinositi lokalne zajednice, iskoristili smo mogućnost prijave na program "Globalni izazovi, lokalna rješenja" koji je u listopadu prošle godine objavila Akademija za razvoj filantropije u Poljskoj. Projekt "Tko ako ne ti?!" je odobren i traje do 30. lipnja ove godine.

Što mi u Zakladi Slagalica podrazumijevamo pod pojmom lokalne zajednice prijemljive na globalne izazove?

Zajednica s razvijenim društvenim kapitalom, posebice premošćujućim društvenim kapitalom, može na vrijeme i kvalitetno odgovoriti na globalne izazove. Takve zajednice odlikuje dubinsko razumijevanje lokalnih resursa i lokalnih potreba i nedostataka na kojima je potrebno raditi - socijalno su osviještene, inkluzivne i prirodnim resursima upravljaju promišljeno i dogovorno. Kako bi doprinijeli razvoju ovakvih zajednica, zaklade lokalnih zajednica i lokalne organizacije moraju ulagati značajne resurse u izgradnju povjerenja i razvoj participativnog odlučivanja na lokalnim razinama. Lokalno stanovništvo mora biti motivirano i osposobljeno prepoznati vlastite potencijalne i, uz korištenjem odgovarajućih alata, odgovorno preuzeti ulogu aktivnih građana. Takvi procesi moraju biti inkluzivni, opsežni i transparentni te uključivati kako ključne dionike tako i većinu građana, neovisno o njihovom obrazovanju, starosti, vjerskoj ili drugoj pripadnosti.

Problem koji želimo riješiti ovim projektom

Iako je Osijek urbana cjelina, pojedine gradske četvrti ne nude jednake mogućnosti svim svojim građanima. Također, analiza koju je Zaklada Slagalica provela početkom 2018. godine potvrđuje smanjenje razine društvenog kapitala na području cijelog grada. Šire središte grada je poznato po starim i prostranim javnim zelenim površinama (parkovi, perivoji), sportskim i kulturnim sadržajima, dok ostale gradske četvrti (6) oskudijevaju sa sigurnim, inkluzivnim i pristupačnim zelenim i javnim površinama, posebice onima koje mogu i žele koristiti mladi, osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom. Građani se rijetko aktivno uključuju u procese odlučivanja, a ne postoji ni neki oblik javnog foruma i/ili sličnog sudioničkog modela koji bi omogućio aktivno sudjelovanje građana u planiranju razvoja zajednice. Posljedično, obodne gradske četvrti ne koriste postojeće javne prostore, broj građana aktivno zainteresiranih za dobrobit zajednice je mali, a osjećaj zajedništva u ovim mikro-zajednicama je sve manji.

Društveni kapital se gradi kroz povećano sudjelovanje građana i među mnogim koristima povezanima s visokom razinom društvenog kapitala u nekoj zajednici su povećana sigurnost, obrazovanost i zdravlje, a smanjena razina kriminala i sociekonomske nejednakosti. Osiguravajući sigurne, inkluzivne i pristupačne zelene i javne prostore doprinosimo povećanju interakcije u zajednici koja može dovesti do većeg sudjelovanja građana - kako se ljudi upoznaju, spremniji su pomoći jedni drugima.

U okviru ovog projekta, naš prijedlog odgovora na ove izazove uključuje:

- Povećanje sudjelovanja građana u razvoj sigurnih, inkluzivnih i pristupačnih zelenih i javnih prostora za ranjive skupine u tri gradske četvrti u Osijeku, kroz jačanje znanja, vještina i mogućnosti građana za mapiranje problema i sudioničko planiranje u lokalnoj zajednici.

Aktivnost će se provesti u tri gradske četvrti Osijeka za tri skupine građana svih dobnih skupina kroz sljedećim koracima:

3 javna predstavljanja (po jedno u svakoj uključenoj GČ)

3 sastanka u zajednici (po jedan u svakoj uključenoj GČ)

6 radionica sudioničkog planiranja i odlučivanja, mapiranja resursa (uključujući interaktivne radionice o Globalnim ciljevima održivog razvoja - Kako lokalnim djelovanjem možemo doprinijeti globalnim ciljevima)

- Otvaranje novog javnog foruma između lokalne samouprave i građana kroz javne rasprave o predloženim rješenjima za unaprjeđenje/razvoj zelenih i javnih prostora (2 događanja)

- Lokalna kampanja za prikupljanje sredstava koja će biti još jedan od alata za promociju lokalne filantropije i lokalnog razvoja. Kampanjom će se prikupljati sva tri oblika podrške (vrijeme, vrijednost, vještine), a sve prikupljeno će biti iskorišteno za provedbu dogovorenih akcija poboljšanja javnih i zelenih površina. Osigurana su početna sredstva u iznosu od Kn 18.000,00 koja ovom kampanjom želimo uvećati za Kn 12.000,00 donacijama građana, lokalnih obrta i tvrtki te lokalne vlasti. Cjelokupni fond će biti iskorišten za pokrivanje materijalnih troškova akcije koju će osmisliti stanovnici odabrane gradske četvrti i čiji rezultat će biti povećana kvaliteta života u toj gradskoj četvrti.

- Provedba najmanje jedne predložene akcije poboljšanja/unaprjeđenja sigurne, inkluzivne i pristupačne zelene i javne površine tijekom razdoblja provedbe ovog projekta.

Pozivamo stanovnike gradskih četvrti Osijeka (osim GČ Gornji grad) koji se žele uključiti u projektne aktivnosti neka nam se jave na adresu e-pošte info@zaklada-slagalica.hr do 4. veljače 2019. godine koristeći obrazac u nastavku.

Projekt podržava zaklada C. S. Mott u okviru Programa "Globalni izazovi, lokalna rješenja" koji provodi Akademija za razvoj filantropije u Poljskoj"

Dokumenti