Zaklada Slagalica

Natječaj: smanjenje i prevencija socijalne isključenosti te socijalno osjetljivih skupina za 2017.

Datum objave: 12.07.2017. 14:36:27

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je danas, 12. srpnja 2017. godine, Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu. Pozivaju se neprofitne organizacije usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivšim zatvorenicima, te one usmjerene radu sa starijim osobama i beskućnicima, da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti navedenih skupina sukladno prioritetnim područjima iz ovog Poziva.

Prijave na Poziv moguće su isključivo putem sustava www.financijskepodrske.hr do 11. kolovoza 2017. godine u 12 sati.

Molimo sve prijavitelje da posebnu pažnju obrate na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje!

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

17.07.2017. godine objavljene su izmjene natječajne dokumentacije koja je dostupna na LINKU.