Zaklada Slagalica

Izmjena natječajne dokumentacije Poziva za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti

Datum objave: 31.07.2017. 09:00:00

28. srpnja 2017. godine objavljena je IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE za Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu.

Mijenja se rok za prijavu na Poziv te se isti produljuje do 31. kolovoza 2017.

Slijedom navedenog, izmijenjene su Upute za prijavitelje i obrasci za prijavu koje možete preuzeti sa mrežnih stranica Ministarstva.


_________________________________________________________________________________________

Ranije izmjene:

17. srpnja 2017. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo izmjenjene Upute za prijavitelje i Opisni obrazac za Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i intergraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu.

IZMJENE SU SLIJEDEĆE:

I. Tekst na 3. stranici Obrasca B1 (Obrazac opisa projekta):

34. Prepoznatljivost prijavitelja (i partnera ako je primjenjivo) kroz financirane projekte/programe u 2014. i 2015. godini (molimo navedite nazive projekata/programa i tijela državne uprave, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su vam odobrili bespovratne potpore u dvije godine koje su prethodile godini raspisivanja Natječaja),

mijenja se i glasi:

34. Prepoznatljivost prijavitelja (i partnera ako je primjenjivo) kroz financirane projekte/programe u 2015. i 2016. godini (molimo navedite nazive projekata/programa i tijela državne uprave, odnosno jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave koje su vam odobrile bespovratne potpore u dvije godine koje su prethodile godini raspisivanja Natječaja).

II. Upute za prijavitelje

1) Tekst na 21. stranici:

A) DODATNA DOKUMENTACIJA (koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja Ugovora ukoliko se projekt nalazi na Privremenoj listi)

1. Obrazac B3 Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – obvezno potpisan i ovjeren,

2. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne starije od 6 mjeseci (izvornik),

3. Potvrda izdana od strane Ministarstva financija - Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi i plaćen porez (izvornik ne stariji od 30 dana),

4. Solemnizirana bjanko zadužnica (u iznosu koji je jednak ili veći od ukupno odobrenog iznosa za provedbu projekta), koja se ako ne bude realizirana vraća korisniku nakon odobrenja konačnog izvještaja o provedbi projekta,

5. Izvornici dokumentacije na uvid (u slučaju svih dokumenata koji su prilikom prijave dostavljeni u preslikama).

mijenja se i glasi:

D. Dodatna dokumentacija (koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja Ugovora ukoliko se projekt nalazi na Privremenoj listi)

1. Obrazac B3 Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – obvezno potpisan i ovjeren,

2. Obrazac B6 Obrazac Sporazuma o partnerstvu u provedbi programa - obvezno potpisan i ovjeren,

3. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne starije od 6 mjeseci (izvornik),

4. Potvrda izdana od strane Ministarstva financija - Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi i plaćen porez (izvornik ne stariji od 30 dana),

5. Solemnizirana bjanko zadužnica (u iznosu koji je jednak ili veći od ukupno odobrenog iznosa za provedbu projekta), koja se ako ne bude realizirana vraća korisniku nakon odobrenja konačnog izvještaja o provedbi projekta.

2) Tekst na 24. i 25. stranici:

Dokumenti i potvrde koji će se dodatno tražiti od prijavitelja prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekata:

1. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe u organizaciji-prijavitelju i voditelja projekta ne starije od 6 mjeseci (izvornik),

2. Potvrda izdana od strane Ministarstva financija - Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi i plaćen porez (izvornik ne stariji od 30 dana),

3. Solemnizirana bjanko zadužnica (u iznosu koji je jednak ili veći od ukupno odobrenog iznosa za provedbu projekta), koja se ako ne bude realizirana vraća korisniku nakon odobrenja konačnog izvještaja o provedbi projekta,

4. Izvornici dokumentacije na uvid (u slučaju svih dokumenata koji su prilikom prijave dostavljeni u preslikama),

5. Obrazac B3 Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – obvezno potpisan i ovjeren,

mijenja se i glasi:

Dokumenti i potvrde koji će se dodatno tražiti od prijavitelja prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekata:

1. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe u organizaciji-prijavitelju i voditelja projekta ne starije od 6 mjeseci (izvornik),

2. Potvrda izdana od strane Ministarstva financija - Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi i plaćen porez (izvornik ne stariji od 30 dana),

3. Solemnizirana bjanko zadužnica (u iznosu koji je jednak ili veći od ukupno odobrenog iznosa za provedbu projekta), koja se ako ne bude realizirana vraća korisniku nakon odobrenja konačnog izvještaja o provedbi projekta,

4. Obrazac B3 Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - obvezno potpisan i ovjeren i

5. Obrazac B6 Obrazac Sporazuma o partnerstvu u provedbi programa - obvezno potpisan i ovjeren.

Upute za prijavitelje i Opisni obrazac sa svim navedenim izmjenama nalaze se u privitku a obavijest možete pronaći i na mrežnim stranicama Ministarstva.

Dokumenti