Zaklada Slagalica

Izmjena natječajne dokumentacije Poziva za prijavu projekata u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Datum objave: 03.05.2017. 08:46:22

27. travnja 2017. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo izmjenjene Upute za prijavitelje za Pozivza prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini.

U Uputama za prijavitelje u točki C) Dodatna dokumentacija, pod stavkom naziva "Prilikom pripreme natječajne dokumentacije važno je znati", mijenja se točka 4 i sada glasi: "udruga u sklopu natječajne dokumentacije mora dostaviti Financijski plan i program udruge za 2017. godinu". Točka 5 se briše.

Upute za prijavitelje sa svim navedenim izmjenama nalaze se u privitku a obavijest možete pronaći i na mrežnim stranicama Ministarstva.