Zaklada Slagalica

Poziv prijave za financijsku potporu programima usmjerenim pružanju osobne asistencije osobama s invaliditetom

Datum objave: 02.11.2015. 08:38:05

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je u petak 30. listopada u 16.05 sati poziv udrugama za prijavu programa usmjerenih pružanju osobne asistencije osobama s invaliditetom.

Udruge u skladu s ovim Pozivom mogu prijaviti programe za sljedeća prioritetna područja:
Prioritetno područje 1: osiguravanje usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta,
Prioritetno područje 2: osiguravanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika,
Prioritetno područje 3: osiguravanje usluge videćeg pratitelja slijepim osobama koje su nesamostalne u kretanju.

Ukupna vrijednost Poziva je Kn 39.000.000,00.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku.

Datum objave Rok prijave
30.10.2015. 30.11.2015.

Odluka MSPM o raspisivanju Poziva (PDF)

Natječaj:

Poziv za prijavu (DOC)

Dokumenti za prijavu:

Upute za prijavitelje (DOC)

Specifična pravila za prijavu programa (DOC)

Etički kodeks (DOC)

DOPUNE I IZMJENE U UPUTAMA ZA PRIJAVITELJE I SPECIFIČNIM PRAVILIMA (od 16.11.2015.)

Obrasci:

1. Obrazac B1 - Opis programa (DOC)

2. Obrazac B2 - Proračun za prvu godinu provedbe programa (XLS)

3. Obrazac B3 - Proračun za tri godine provedbe programa (XLS)

4. Obrazac B4 - Životopis voditelja programa (DOC)

5. Obrazac B5 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (DOC)

6. Obrazac B6 - Izjava o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora (DOC)

7. Obrazac B7 - Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu (DOC)

8. Obrazac B8 - Popis priloga koje je potrebno dostaviti ukoliko se prijavljuje usluga osobnog asistenta (DOC)

9. Preslika ovjerenog Statuta udruge (dostavlja se skeniran samo u elektroničkom obliku na CD-u na način da se vidi ovjera nadležnog tijela)

10. Udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo uz prijavu prilaže i Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela koja je usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja te presliku Knjige prihoda i rashoda i Knjige blagajne za 2014. godinu), u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Obvezni PRILOZI vezani za korisnike usluge osobnog asistenta (Prioritet 1.) koji se dostavljaju samo u papirnatom obliku:

Obrazac C1 Izjava korisnika kojom potvrđuje da nije korisnik doživotnog ili dosmrtnog uzdržavanja (DOC);

Obrazac C2 Izjava korisnika da ne koristi usluge smještaja, organiziranog stanovanja, cjelodnevnog ili poludnevnog boravka (DOC);

Obrazac C3 Obrazac za procjenu Barthelovog indeksa kojeg ispunjava liječnik specijalista ortoped, fizijatar, neurolog ili liječnik obiteljske medicine (DOC);

Obrazac C4 Lista procjene i praćenja potreba (DOC);

Obrazac C5 Socijalno-anamnestički podaci o korisniku (DOC);

Medicinska dokumentacija kojom se dokazuje zdravstveno stanje potencijalnog korisnika.

Obrasci za procjenu programa

Obrazac D Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa (DOC)

Obrasci za provedbu programa

Obrazac E1 Obrazac Ugovora o financiranju (DOC)

Obrazac E2 Obrazac za Opisni izvještaj provedbe programa (DOC)

Obrazac E3 Obrazac za Financijski izvještaj provedbe programa (XLS)

Obrazac E4 Obrazac terenske evaluacije (DOC)

Obrazac E5 Obrazac zahtjeva za isplatom sredstava (DOC)

Preuzmite cjelovitu natječajnu dokumentaciju u ZIP datoteci