Zaklada Slagalica

Malo za puno

male potpore za velike promjene

Malo za puno

Malo za puno

Programom financijskih potpora „Malo za puno - male potpore za velike promjene“ želimo potaknuti i podržati građanski aktivizam u području mladih, skrbi za osjetljive i marginalizirane skupine građana te u kulturi. Želimo podržati iznalaženje kreativnijih i učinkovitijih načina rješavanja društvenih problema, mala...
Pročitaj više »

Stranica: 1 od 1. Rezultati: 1-1 do 1.

1