Zaklada Slagalica

Popis prijava upućenih u procjenu - Lokalni volonterski centri 2017.

Datum objave: 28.04.2017. 12:00:00

Popis udruga prijavljenih na Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2017. godini MInistarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje su zadovoljile propisane uvjete možete pogledati OVDJE.

Napomena: Postavljena je nova, ažurirana lista prijava upućenih u procjenu. Riječ je o udrugama koje su naknadno upućene u procjenu, nakon prihvaćenog prigovora na rezultate Komisijskog otvaranja.