Zaklada Slagalica

Izmjena roka za prijave na natječaje Ministarstva zdravlja u 2015. godini

Datum objave: 17.06.2015. 15:54:43

Važno! Produžuje se rok za dostavu prijedloga projekata udruga i zdravstvenih organizacija na natječaje Ministarstva zdravlja do 24. lipnja 2015. godine!

Ministarstvo zdravlja objavilo je 13. svibnja 2015. godine slijedeće natječaje:

1. Natječaj za prijavu prijedloga projekata udruga iz područja psihosocijalne potpore u svrhu traženja financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu

2. Natječaj za prijavu projekata udruga i zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije, tretmana i liječenja ovisnika za 2015. godinu

3. Natječaj za prijavu prijedloga projekata iz područja zdravlja u Republici Hrvatskoj u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna na pozicijama Ministarstva zdravlja za 2015. godinu

Produžuje se rok za dostavu prijedloga projekata udruga i zdravstvenih organizacija na navedene Natječaje.

Umjesto 17. lipnja 2015. novi rok za dostavu prijedloga projekata je 24. lipnja 2015. godine.