Zaklada Slagalica

Odabrani su gradovi i općine za program "Aktivni u zajednici"

Datum objave: 12.02.2018. 12:14:29

Na osnovu provedenog javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u programu „Aktivni u zajednici“ odabrane su sljedeće jedinice lokalne samouprave:

R. br. Naziv Županija
1 Općina Cernik Brodsko-posavska
2 Općina Brodski Stupnik Brodsko-posavska
3 Općina Gornji Bogićevci Brodsko-posavska
4 Grad Nova Gradiška Brodsko-posavska
1 Grad Đakovo Osječko-baranjska
2 Vijeće mjesnog odbora Piškorevci Osječko-baranjska
3 Grad Vlapovo Osječko-baranjska
4 Grad Donji Miholjac Osječko-baranjska
5 Grad Beli Manastir Osječko-baranjska
1 Općina Kaptol Požeško-slavonska
2 Općina Velika Požeško-slavonska
3 Grad Pakrac Požeško-slavonska
4 Grad Kutjevo Požeško-slavonska
5 Grad Pleternica Požeško-slavonska
1 Općina Čačinci Virovitičko-podravska
1 Općina Jarmina Vukovarsko-srijemska
2 Grad Ilok Vukovarsko-srijemska
3 Općina Tompojevci Vukovarsko-srijemska
4 Općina Ivankovo Vukovarsko-srijemska

S obzirom na mali broj prijava u Virovitičko-podravskoj županiji, a temeljem uvida u stanje civilnog sektora na terenu, za tu će se županiju naknadno odabrati još jedna jedinica lokalne samouprave u kojoj će se provoditi program "Aktivni u zajednici".

S obzirom na važnost programa te veći broj prijava s područja ostalih županija, program će biti detaljno predstavljen i započet u svim prijavljenim jedinicama lokalne samouprave.

U razvoju i osnaživanju društvenog kapitala naglasak će biti na ljudskim i materijalnim ali i ostalim resursima s kojima raspolaže sama zajednica. U suradnji s predstavnicima lokalnih zajednica radit ćemo procjenu potreba zajednice, analizu specifičnih problema i identificirati mogućnosti i putove njihovog rješavanja.