Zaklada Slagalica

Fond Krunoslav Sukić

Datum objave: 25.02.2010. 09:17:42

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek utemeljio je Fond za Nagradu za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava „Krunoslav Sukić“ (Fond Krunoslav Sukić) te istoimenu nagradu u čast jednog od svojih utemeljitelja, mirovnog aktivista i humaniste Krunoslava Sukića čije je obrazovanje, znanje i djelovanje bilo motivirano prepoznavanjem i uvažavanjem dostojanstva, integriteta i prava svakog čovjeka, pa i šire - svakog živog bića i svega stvorenoga. Bio je prigovarač savjesti. Svoj građanski doprinos sigurnosti zajednice i građenju mira davao je nenasilnim zalaganjem za pozitivne društvene promjene.

Nagrada za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava "Krunoslav Sukić" dodjeljuje se za osobit doprinos u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda čovjeka i izvrsno i dosljedno promicanje kulture mira i nenasilja. Nagrada se dobitniku/ci uručuje javno 10. prosinca 2009. na Međunarodni dan ljudskih prava, a čine ju plaketa-zahvalnica te novčana nagrada u iznosu od 5.000, 00 HRK.

Dodjeljivanjem ove nagrade Centar za mir želi pridonijeti vidljivosti solidarnog, dosljednog, posebno kreativnog i/ili hrabrog djelovanja pojedinaca i pojedinki u sprječavanju nasilja, umanjivanju društvenih nepravdi te građenju demokratskog društva utemeljenog na kulturi nenasilja.

Osnivanjem istoimenog Fonda Centar za mir želi pridonijeti opstojnosti dodjeljivanja navedene nagrade odnosno ohrabrivanja i poticanja pojedinaca/ki da političku moć koju kao građani imaju pokrenu u korist i osobnog razvoja i pozitivnih društvenih promjena.

Odbor Fonda Krunoslav Sukić sačinjavaju prof. Lidija Obad, prof. Franka Sukić i Lejla Šehić Relić.

Pozivamo sve koji žele pridonijeti zahvali za djelovanje za zajedničko dobro neka svoj doprinos uplate na IBAN broj: HR07 2500 0091 5011 3575 3 kod Hypo Alpe-Adria Bank.