Zaklada Slagalica

Nova publikacija: Procjena utjecaja i održivosti financiranih građanskih inicijativa

Datum objave: 18.11.2013. 15:03:35

Iz tiska je izašlo najnovije istraživanje Zaklade Slagalica, provedeno koncem 2012. godine, o utjecaju financiranih građanskih inicijativa na kvalitetu života u lokalnim zajednicama.

"Provedeno istraživanje ja pokazalo da i udruge, institucije i mjesni odbori, kao i građani sami smatraju da su građanske inicijative koje se podupiru programom „Naš doprinos zajednici“ važne stoga što one mogu biti odgovor na frustracije koje proizlaze iz nefunkcionirajućeg demokratskog okruženja, ali i mogu biti poticaj za daljnju demokratizaciju kako države, tako i samog civilnog društva, odnosno građana. Naime, prvi korak ka djelotvornom sudjelovanju građana je građanski aktivizam i izlazak iz pasivnosti u pravcu rada na vlastiti i boljitak šire zajednice. To se ostvaruje kroz razumijevanje mehanizama funkcioniranja vlasti (lokalne i državne), ali i civilnog sektora, i kroz pronalaženje novih modela za suradnju između građana, udruga, lokalnih vlasti i lokalnih institucija te poslovnog sektora. Ovaj program potiče razvoj djelotvorne i žive lokalne demokracije koja je iznimno važna jer pruža mogućnost građanima da na lokalnoj razini budu aktivni i steknu potrebno iskustvo za sudjelovanje i na višim razinama te razvija demokratsku političku kulturu." (Iz uvodnog teksta autorice Julijane Mladenovske Tešija)

Istraživanje je ovdje dostupno i u elektronskom obliku, a svoj primjerak možete dobiti u uredu Zaklade.