Zaklada Slagalica

Istraživanje o potrebama za programima davanja na području Grada Osijeka

Datum objave: 06.09.2011. 14:22:37

Pogledajte rezultate istraživanja o postojećoj praksi i stvarnim potrebama za davanja u općekorisne svrhe na području Osijeka. Istraživanje je provela Zakalda Slagalica u razdoblju rujan-listopad 2009. godine.