Zaklada Slagalica

Korporativna filantropija u Slavoniji

Datum objave: 08.06.2017. 11:05:39

Odgovornost svakog poslovnog subjekta je pristupiti korporativnoj filantropiji na uistinu predan način, uskađen s vlastitim realnim mogućnostima, na korist vlasnika, zaposlenika, šire poslovne i društvene zajdenice, okoliša i uvažavanja potrebe budućih generacija. Na tom tragu korporativna filantropija više nije samo davanje novca i pisanje čekova. Danas je filantropija ambiciozna, strateška i zahtjeva rezultate.

S jedne strane se smatra da je primarna odgovornost poduzeća raditi za profit i u korist dioničara, s druge je strane nužno ponašati se kao odgovoran građanin te ''vratiti društvu i zajednici'' dio onoga što je poslovanjem u određenom okruženju ostvareno. Spajanjem te dvije filozofije stvara se strateška filantropija tvrtke koja integrira filantropsku i korporativnu poslovnu strategiju.

Sve više, programima korporativnog davanja upravlja se s jasnim ciljevima, mjerljivo i s izvještavanjem, slično kao i u ostalim poslovnim disciplinama. Iako korporativna filantropija najčešće podrazumijeva doniranje novačanih sredstava, može se raditi i o doniranju vlatitog proizvoda, davanju prostora ili neke druge imovine na korištenje, davanju vlastitih usluga ili pak organiziranju dobrotvorne akcije za njihove zaposlenike.

Kroz projekt Stvaranje filantroske kulture u Hrvatskoj u partnerstvu sa Zakladom Zamah iz Zagreba, Zakalda Slagalica je sa četiri tvrtke s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije prošla proces izrade korporativne strategije davanja.

Izgradnja kvalitetne korporativne strategije davanja zahtijeva individualan pristup. Potrebno je uskladiti filantropske ciljeve i filozofiju poslovanja s promjenjivim konkurentskim globalnim okruženjem u kojem se posluje.

Cilj nam je bio razvoj i jačanje novih modela korporativne strateške filantropije i rad na razvijanju modela koji će maksimalno odgovarati ciljevima i očekivanjima koje svaka tvrtka ponaosob predstavlja.

O prednostima koje stategija donosi tvrtci govorili su na konferenciji o Povjerenje u lokalnu filantropiju u Hotelu Osijek, 18. svibnja gospođa Mara Majstorović ,predstavnica tvrtki Eurco d.d. i Lotusmedia d.o.o. i gospodin Milan Puvača vlasnik tvrtke Ofir d.o.o. Gospođa Majstorović je istaknula kako su strategijom smanjena ad hoc davanja i kako su svoja davanja usmjerili prema područjima ekologije, znanosti i obrazovanja. Tvrtka Lotusmedia d.o.o. kroz model pomoći smanjenju stresa u školama će svake godine nuditi svoje usluge na području grada Vinkovaca. Gosodin Puvača rekao je kako se tvrtka Ofir d.o.o. odlučila na model kojim želi pomoći studentima završnih godina studija da unaprijede svoja znanja i vještine vezane uz IT sektor te prošire znanja o tržištu rada i mogućim budućim zanimanjima. Tako su u tvrtku primili četiri studenta na dva mjeseca koji će uz mentoriranje moći steći potrebna znanja i vještine.

Ako vaša tvrtka još uvijek nema individualni model strateške filantropije, a želite promijeniti svoj pristup prema zajednici i unaprijediti okruženje u kojem djelujete i poslujete, javite nam se!

Uz naše znanje i vašu volju učinite iskorak u svome poslovanju! Uskladite ga s najvišim svjetskim i europskim standardima, potaknite pozitivne promjene u svome okruženju i zajednici.