Zaklada Slagalica

Dvije promjene u III. Kvartalnom istraživanju Zaklade Slagalica: veća okrenutost civilnog sektora na djecu i mlade

Datum objave: 25.07.2016. 12:12:06

Za razdoblje travanj – lipanj 2016. karakteristično je povećanje broja aktivnosti organizacija civilnoga društva koje su namijenjene djeci i mladima, ali i porast broja projekata koji obuhvaćaju sport, kulturu, okoliš i zdravlje. Proljeće je djelovalo i na promjenu fokusa donatora: u ovom kvartalu najveći je broj pojedinaca iz lokalnih zajednica koji su se uključili u potporu aktivnosti OCD-a. Tvrtke i lokalna samouprava slijede iza njih.

Treće kvartalno istraživanje Zaklade Slagalica obuhvatilo je drugo tromjesečje odnosno razdoblje travanj-lipanj 2016. godine. Upitnik je popunilo 63 organizacije civilnog društva sa područja pet slavonskih županija i to u najvećem broju iz Osječko-baranjske županije (33) iza koje slijede Brodsko-posavska (11), Virovitičko-podravska (9), Vukovarsko-srijemska (7) te Požeško-slavonska (3).
Istraživanje je provela Slagalica – zaklada za razvoj lokalne zajednice iz Osijeka i partnerske udruge Projekt građanske demokratske inicijative iz Belog Manastira i ODRAZ - održivi razvoj zajednice iz Zagreba u sklopu projekta IPA 2012“Povjerenje u lokalnu filantropiju” koji se financira potporom Europske unije, a sufinancira ga Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Putem ovih kvartalnih istraživanja kojih će do kraja 2016. biti ukupno četiri, dobit će se usporedivi podaci o kulturi davanja, donatorima i oblicima davanja u Slavoniji, te o učestalosti, opsegu i načinu davanja tvrtki, obrta, lokalnih i regionalnih samouprava organizacijama civilnog društva kao potpora njihovom radu.

Dvije izraženije promjene u III. Kvartalu

I. Djeca i mladi u fokusu aktivnosti organizacija civilnoga društva

Tablica 1

Tablica 1: Prikaz aktivnosti/područja djelovanja OCD-ova na području 5 slavonskih županija u III. Kvartalu

Osnovna razlika između prethodna dva istraživanja i ovog, je u promjeni fokusa aktivnosti organizacija civilnoga društva. Naime, dok je civilno društvo u prethodna dva razdoblja (listopad-prosinac 2015. i siječanj-ožujak 2016.) bilo uglavnom okrenuto pomaganju socijalno ugroženim skupinama (s 38% u I. i 45% u II. kvartalu), u ovom tromjesečju dominiraju aktivnosti koje obuhvaćaju prije svega djecu i mlade (42,4%). U ovom tromjesečju je također vidljiv porast sportskih i kulturnih događanja (15,2% od 12,98 u I. i 13,6 u II. kvartalu) ali i pad akcija vezanih uz obrazovanje (6,1% od 9,09 u I. i 18,2 u II. kvartalu).
No, socijalno ugrožene skupine i humanitarne akcije nisu ni u ovom kvartalu nevažne: OCD-i su obuhvatili ranjive skupine u našem društvu svojim aktivnostima (30,3%) te organizirali humanitarne akcije (24,2%) što pokazuje da je stanje na području pet slavonskih županija još uvijek takvo da je potrebno nastaviti djelovati u smjeru pomaganja našim sugrađanima koji su ugroženi ili marginalizirani po različitim osnovama (osobe s invaliditetom, nezaposleni, žene, manjine i druge ranjive društvene skupine).
Područje ljudskih prava je na zadnjem mjestu i u ovom, kao i u II. kvartalu (pad od skoro 10% u odnosu na 14,28% u I. kvartalu): naime, samo 1 organizacija civilnoga društva je istaknula da se bavila ovim pitanjima u ovom tromjesečju.

II. Porast podrške građana-pojedinaca organizacijama civilnoga društva


U ovom kvartalu najveću podršku civilnom društvu su dali pojedinci. Tako, 34,14% aktivnih pojedinaca je pružilo podršku organizacijama civilnoga društva financijski, ali i na druge načine (kroz volonterski rad, pružanje usluga iz područja svoje stručnosti i vještina, potpore u materijalu i slično). Tvrtke u privatnom ili mješovitom vlasništvu su zastupljene sa 26,82%, a lokalna samouprava je trećem mjestu s financijskom podrškom OCD-a od 24,39%.

Tablica 2: Usporedni prikaz donatora u novcu po kvartalima

U odnosu na oblike donacija, 65% ispitanika je istaknulo da je u ovom kvartalu dobilo donacije u novcu, dok 35% da je dobilo donaciju u nekom drugom obliku, gdje se navode donacije u volonterskim uslugama (52,9%) i materijalu (32,4%).
Organizacije civilnog društva redovito obavještavaju svoje donatore o načinima trošenja sredstava (81,1%) a često i sami doniraju i pomažu druge udruge unutar civilnog sektora: postotak pozitivnih odgovora na ovo pitanje je visok kao i u prethodnim kvartalima (91,68%) a daje se i novac i vrijeme, odnosno vještine.

Cijeli dokument možete preuzeti OVDJE.

Istraživanje se provodi u okviru projekta "Povjerenje u lokalnu filantropiju

Projekt financira Europska Unija

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

“Sadržaj ovog materijala je isključiva odgovornost Slagalice – zaklade za razvoj lokalne zajednice i ne predstavlja nužno stav Europske unije ni Ureda za Udruge Vlade Republike Hrvatske“.

Fotografije

Dokumenti