Zaklada Slagalica

Četvrto kvartalno istraživanje Zaklade Slagalica

Datum objave: 04.11.2016. 10:51:58

Četvrto kvartalno istraživanje Zaklade Slagalica je pokazalo:
partnerstva između različitih sektora na lokalnoj razini postoje, ali bi se trebala osnažiti putem stvaranja zajedničke strategije za razvoj lokalne zajednice

Zadnje kvartalno istraživanje Zaklade Slagalica o kulturi davanja na području Slavonije i Baranje koje je obuhvatilo period srpanj-kolovoz-rujan 2016. je potvrdilo podatke iz prošlih kvartala. Naime, suradnja između različitih dionika na lokalnoj razini postoji, organizacije civilnog društva (OCD) prepoznaju lokalne potrebe i svoje akcije usmjeravanju ka njihovom zadovoljenju, OCD-ima najčešće i u najvišem omjeru pomažu lokalne tvrtke. No, ta suradnja je najčešće stihijska/po potrebi, pri čemu bi bilo važno promišljati o oblicima strateške suradnje između različitih dionika u cilju zadovoljavanja onih potreba koje su u lokalnoj zajednici uočene kao važne a koje bi zajednicama omogućile daljnji razvoj.

U četvrtom kvartalu odazvalo se 71 OCD i to najviše iz Osječko-baranjske (28) i Vukovarsko-srijemske županije (19), a manje iz Brodsko-posavske (13), Virovitičko-podravske (8) i Požeško-slavonske županije (8). Najveći dio OCD-a koji su sudjelovali u istraživanju su iz mjesta s najviše od 10.000 do 50.000 stanovnika (39,4%), a manje do 10.000 (28,2%) i iznad 50.000 stanovnika (32,4%).

U odnosu na primitak donacija, IV. kvartal bilježi porast u odnosu na III. kvartal (+4,5%) ali ostaje u granicama onog što je zamijećeno kao trend u sva IV kvartala: na jednu do dvije organizacije koje prime donaciju po kvartalu, dolazi jedna koja nije primila donaciju u protekla tri mjeseca. Ovo može značiti da suradnja između različitih sektora na lokalnoj razini postoji ali da je ona ograničena, što odražava ograničenost lokalnih resursa, interes donatora ali i način rada OCD-a.

Cijeli tekst možete pronaći na slijedećoj poveznici.

Fotografije